Wegvervoer goederen 1&2

Gaat uw bedrijf zich gaat richten op het goederenvervoer, dan is deze branchespecifieke module noodzakelijk . Deze module gaat dieper in op branchespecifieke wetgeving zoals de Wet Goederenvervoer, milieu en afvalstoffen.

Doelgroep:
personen die een bedrijf hebben of willen starten in het goederenvervoer.
Deze module is ook een waardevolle aanvulling voor planners, kwaliteitsmanagers, bedrijfsleiders, administrateurs en acquisiteurs die werkzaam zijn in de transportbranche en hun vakkennis willen verbreden. Ook geschikt voor personen die vanuit hun functie in dienst van overheid of bedrijfsleven te maken hebben met de transportbranche.

Inhoud:
Vormen van dienstverlening
Deelmarkten
Ritplanning, ritadministratie en ladingsdocumenten
Communicatie en telematica
Laadbakberekeningen, laad- en losmiddelen
Algemene Vervoersvoorwaarden
Kwaliteitssystemen
Vervoer gevaarlijke stoffen, bederfelijke waren, veetransport
Voertuigmanagement

Examen:
Na afloop van elke module wordt een examen afgenomen. Bij voldoende beoordeling van het examen ontvangen deelnemers het certificaat Wegvervoer Goederen. Een certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Na het behalen van de vier algemene modules en één Branchespecifieke module, ontvangen deelnemers het Getuigschrift Vakbekwaamheid, dat onbeperkt geldig is.

Wegvervoer goederen 1&2

Op aanvraag

Dagdelen: 4

Uren Code 95: 0

Soob: ja