Vaarbewijs

Belangrijk: Het theorie-examen wordt afgenomen door het CBR en dien je zelf te reserveren via mijn.cbr.nl of via ons.

Vanaf 18 jaar wordt het Klein Vaarbewijs afgegeven. De lessen en het examen mag je al eerder volgen.

Voor het reserveren van het examen moet er een geldige machtiging zijn.

Actie

Cursus vaarbewijs zonder boek van €175,00 voor
€135,00

Actie

Cursus vaarbewijs 1 incl examen van €250 voor
€210,00
  • Meerkosten verlengd examen € 15,00
  • Theorieboek € 30,00

Tijdens de cursus moet je het studieboek VBO studiewijzer Klein Vaarbewijs 1 en 2 gebruiken. Mocht je dit boek al in je bezit hebben, dan worden de kosten van het theorieboek uiteraard niet in rekening gebracht.

Klein vaarbewijs l

Varen wordt steeds populairder als recreatie. Echter om te mogen varen met een boot tussen de 15 en 25 meter lengte en/of met een boot of jetski/waterscooter die sneller dan 20 km/u kan varen, heb je Vaarbewijs 1 (klein vaarbewijs) nodig. Voorwaarde is dan wel dat je alleen op kleine binnenwateren gaat varen zoals meren, plassen of rivieren.

Klein Vaarbewijs I:
Het Klein Vaarbewijs I geldt voor de vaart op rivieren, kanalen en meren. Met het Klein Vaarbewijs I mag ook gevaren worden op de Gouwzee. Het Klein Vaarbewijs I is tevens een International Certificate of Competence (ICC) inland waters.

Geldigheid:
Het Klein Vaarbewijs I is onbeperkt geldig. Tenzij u een medische beperking heeft. In dat geval geldt er wel een beperkte geldigheidsduur.

Voorwaarden Klein Vaarbewijs I:
Voordat u een Klein Vaarbewijs I kunt aanvragen, moet u minimaal 18 jaar zijn en aan onderstaande voorwaarden voldoen.

Gezondheidsverklaring recreatievaart:
Om een Klein Vaarbewijs te verkrijgen moet u voldoen aan de keuringseisen voor de binnenvaart. Als u een aanvraag indient voor uw eerste vaarbewijs dan dient u een medische gezondheidsverklaring in te vullen op www.cbr.nl

Actie

Cursus vaarbewijs 2 incl examen van € 260,00 voor
€250,00
  • Meerkosten verlengd examen € 15,00
  • Boek €30,00
  • Passer en plotter vaarbewijs 2 €30,00
  • Varen op ruime binnenwateren, zoals het IJsselmeer, Ooster- en Westerschelde en de Waddenzee
  • Waypoints bepalen
  • Koersen uit de kaart halen en in de kaart zetten
  • Koersen corrigeren en stroom verkavelen
  • Dieptes berekenen bij hoog- en laagwater

Klein Vaarbewijs II:

Het Klein Vaarbewijs II is geldig op ‘rivieren-kanalen-meren’, Eems/Dollard, de Waddenzee, het IJsselmeer, Markermeer, IJ-meer en op de Oosterschelde en Westerschelde. Het Klein Vaarbewijs II is tevens een International Certificate of Competence (ICC) inland and coastal waters.
Geldigheid:
Het Klein Vaarbewijs II is onbeperkt geldig. Tenzij u een medische beperking heeft. In dat geval geldt er wel een beperkte geldigheidsduur.

Voorwaarden Klein Vaarbewijs II:
Voordat u een Klein Vaarbewijs II kunt aanvragen, moet u minimaal 18 jaar zijn en aan onderstaande voorwaarden voldoen.

Gezondheidsverklaring recreatievaart:
Om een Klein Vaarbewijs te verkrijgen moet u voldoen aan de keuringseisen voor de binnenvaart. Als u een aanvraag indient voor uw eerste vaarbewijs dan dient u een medische gezondheidsverklaring in te vullen op www.cbr.nl