ADR-Certificaat Basis Verlenging U100

Het certificaat ADR Klasse 1 is 5 jaar geldig. 1 jaar vóór het verlopen van het certificaat mag het reeds verlengd worden. Aangezien er in die 5 jaar vaak veel wijzigt combineren we de herhalingscursus met de initiële cursus.

Aan bod tijdens deze opleiding komen onder andere:
wettelijke voorschriften
Eigenschappen van gevaarlijke stoffen
Gevarenklassen van stoffen
Eisen aan voertuigen en uitrusting
Regels voor het vervoer, laden en lossen
Documenten bij het vervoer
persoonlijke beschermingsmiddelen
Maatregelen bij een ongeval/incident
Eerste hulp

Examen: (niet verplicht indien alleen nodig voor Code 95)
Na afloop wordt een examen afgenomen per specialisatie. Het examen mag pas gedaan worden als alle lessen gevolgd zijn.
Nascholingsuren ADR Basis: 14

ADR-Certificaat Basis Verlenging

Het certificaat ADR Klasse 1 is 5 jaar geldig. 1 jaar vóór het verlopen van het certificaat mag het reeds verlengd worden. Aangezien er in die 5 jaar vaak veel wijzigt combineren we de herhalingscursus met de initiële cursus.
Aan bod tijdens deze opleiding komen onder andere:
wettelijke voorschriften
Eigenschappen van gevaarlijke stoffen
Gevarenklassen van stoffen
Eisen aan voertuigen en uitrusting
Regels voor het vervoer, laden en lossen
Documenten bij het vervoer
persoonlijke beschermingsmiddelen
Maatregelen bij een ongeval/incident
Eerste hulp

Examen: (niet verplicht indien alleen nodig voor Code 95)
Na afloop wordt een examen afgenomen per specialisatie. Het examen mag pas gedaan worden als alle lessen gevolgd zijn.
Nascholingsuren ADR Basis: 14

ADR Klasse 1 Verlenging

Ook het certificaat ADR Klasse 1 is 5 jaar geldig. 1 jaar vóór het verlopen van het certificaat mag het reeds verlengd worden. Aangezien er in die 5 jaar vaak veel wijzigt Aangezien er in die 5 jaar veel wijzigt combineren we de herhalingscursus met de initiële cursus.

Aan bod tijdens deze opleiding komen:

specifieke gevaren die met ontplofbare en pyrotechnische stoffen en voorwerpen verband houden
Specifieke voorschriften inzake het samen laden van stoffen en voorwerpen van Klasse 1
Voor deze categorie moet een apart schriftelijk examen afgelegd worden.

Nascholingsuren: 7

Prijs op aanvraag

ADR Klasse 7 Verlenging

Ook het certificaat ADR Klasse 7 is 5 jaar geldig. 1 jaar vóór het verlopen van het certificaat mag het reeds verlengd worden. Aangezien er in die 5 jaar vaak veel wijzigt Aangezien er in die 5 jaar veel wijzigt combineren we de herhalingscursus met de initiële cursus.
Aan bod tijdens deze opleiding komen:
specifieke gevaren die met ioniserende straling verband houden
Specifieke voorschriften inzake verpakking, behandeling, samen lading en stuwage van radioactieve stoffen
Te nemen bijzondere maatregelen in het geval van een ongeval waarbij radioactieve stoffen betrokken zijn
Voor deze categorie moet een apart schriftelijk examen afgelegd worden.

Nascholingsuren: 7

Prijs op aanvraag

ADR Module Tank Verlenging

Ook het certificaat ADR Tank is 5 jaar geldig. 1 jaar vóór het verlopen van het certificaat mag het reeds verlengd worden. Aangezien er in die 5 jaar veel wijzigt combineren we de herhalingscursus met de initiële cursus.
Aan bod tijdens deze opleiding komen:
Het gedrag van voertuigen op de weg met inbegrip van beweging van de lading
Algemene theoretische kennis van diverse laad- en lossystemen
specifieke aanvullende bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van die voertuigen.
Specifieke voorschriften voor de voertuigen
Voor deze categorie moet een apart schriftelijk examen afgelegd worden.

Nascholingsuren: 7

Prijs op aanvraag