Veiligheidsadviseur Gevaarlijke stoffen Wegvervoer

Iedere onderneming die zich bezighoudt met het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, de weg of het water, moet één of meerdere veiligheidsadviseurs in dienst hebben. Zelfs als het bedrijf zich slechts bezighoudt met het verpakken, beladen, vullen of lossen. De verplichting is geregeld in Europese overeenkomsten. Voor het wegvervoer is dit het ADR, voor het spoor het RID en voor het water het ADNR.

Doelgroep:
Planners, operationeel leidinggevenden, magazijnbeheerders, expediteurs, eigen rijders.

Inhoud:
Volgens de Europese Richtlijn is de veiligheidsadviseur in het bijzonder belast met de navolgende taken:
Nagaan of vervoersvoorschriften correct toegepast worden.
De onderneming van advies dienen bij de werkzaamheden die de gevaarlijke stoffen betreffen.
Het opmaken van een jaarverslag over de activiteiten.

Overige taken kunnen zijn:
Opleidingsbeleid, het opzetten van passende noodprocedures bij ongevallen, het verrichten van analyses en het zonodig opstellen van rapporten van ongevallen, het invoeren van passende maatregelen om herhaling van ongevallen te voorkomen.
Het controleren of het personeel dat werkzaamheden met gevaarlijke goederen verricht de beschikking heeft over gedetailleerde uitvoeringsprocedures en instructies.
Het invoeren van maatregelen voor de bewustmaking, controlemethoden om ervoor te zorgen dat de veiligheidsdocumenten en -uitrustingen die het vervoer moeten begeleiden, zich aan boord van de vervoersmiddelen bevinden en conform de voorschriften zijn.
Al bovengenoemde taken komen uitvoerig aan bod tijdens de opleiding. Er zijn geen speciale toelatingseisen voor deze cursus, enige kennis van de regelgeving (ADR) op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen is echter wel gewenst.

Veiligheidsadviseur Gevaarlijke stoffen Wegvervoer

Op aanvraag

Dagdelen: 6

Uren Code 95: 14

Soob: ja