ADR Certificaat behalen (U01)

Op grond van het ADR-verdrag moeten chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in het bezit zijn van het ADR opleidingscertificaat voor bestuurders (ADR Basiscertificaat). Er kunnen aanvullende examens worden gedaan voor het vervoer van enkele specifieke soorten gevaarlijke stoffen.

Je kunt ADR opleiding laten meetellen voor de Nascholing Code 95. Als je de opleiding alléén voor Code 95 doet, dan hoef je geen examens te doen. Je moet dit dan wel vooraf bij ons melden.

ADR Certificaat basis behalen

Op grond van het ADR-verdrag moeten chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in het bezit zijn van het ADR opleidingscertificaat voor bestuurders (ADR Basiscertificaat). Er kunnen aanvullende examens worden gedaan voor het vervoer van enkele specifieke soorten gevaarlijke stoffen.

ADR Module Tank

Naast de basisopleiding ADR-Gevaarlijke stoffen zijn er nog enkele specialisaties, zoals Tankvervoer. Voor deze categorie moet een apart schriftelijk examen afgelegd worden.

ADR Klasse 7

Naast de basisopleiding ADR-Gevaarlijke stoffen zijn er nog enkele specialisaties, zoals Klasse 7, waar specifieke gevaren die met ontplofbare en pyrotechnische stoffen en voorwerpen verband houden aan bod komen.

ADR Klasse 1

Naast de basisopleiding ADR-Gevaarlijke stoffen zijn er nog enkele specialisaties, zoals Klasse 1, waarbij specifieke gevaren die met ontplofbare en pyrotechnische stoffen en voorwerpen verband houden aan bod komen.