Depotmedewerker gevaarlijke stoffen

Doelgroep
Werknemers die met regelmaat omgaan met gevaarlijke afvalstoffen dienen basiskennis te hebben om op een verantwoorde wijze met deze stoffen om te gaan.
Denk hierbij aan:
medewerkers bij gemeentelijke of regionale milieustraten
medewerkers van  inzamelaars van gevaarlijk afval
kantonniers
medewerkers interne bedrijfsafvalinzameling bij bedrijven,

Inhoud:
herkennen van stoffen en afvalstoffen waar risico’s aan verbonden zijn
risico’s kennen
risico’s beperken
gevaarlijke stoffen en gevaarlijke afvalstoffen zonder gevaar onschadelijk maken
Hoe bescherm ik mijzelf tegen de verschillende risico’s
eisen aan verpakkingen, etiketten, opslag en vervoer, etc.
calamiteiten voorkomen en handelen in noodsituaties
etc.

Nascholingsuren: Geen

Depotmedewerker gevaarlijke stoffen

€305,-

Dagdelen: 2

Uren Code 95: 0

Soob: nee