TCVT

Wat is TCVT, oftewel de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport?

Veiligheid in het verticaal transport zou je kunnen vergelijken met veiligheid op de autoweg. Ook autorijden is niet zonder risico. Om de veiligheid van deelnemers in het verkeer te garanderen, zijn er dan ook allerlei regels opgesteld. Zonder geldig rijbewijs mag u bijvoorbeeld niet de weg op. Uw auto moet in goede staat zijn en moet op gezette tijden APK gekeurd worden. Weggebruikers moeten zich verder aan de verkeersregels houden.

Al deze regels zijn opgesteld door de overheid en het is diezelfde overheid die controleert of ieder zich aan de voorschriften houdt. In het verticaal transport is het eigenlijk niet veel anders. Ook hier zijn regels opgesteld voor de bediening van de kraan/machine en voor de keuring.

Daarnaast zijn er veel regels opgesteld door de markt om het verticaal transport in goede banen te leiden.

Alle machinisten en keurmeesters met een TCVT-certificaat krijgen een uniek TCVT-registratienummer. Via het TCVT-persoonsregister kunnen derden, zoals opdrachtgevers, controleren of een certificaat nog geldig is en van toepassing is voor de desbetreffende keuring, machine en machinist.
(Bron: www.tcvt.nl)

Machinist Mobiele Kraan (TCVT W4-01)

Op aanvraag

Deelnemers doen kennis en vaardigheden op met betrekking tot het veilig werken met de machine. Daarnaast leren ze verantwoord aanslaan van lasten volgens TCVT normering, gebruik van de juiste hulpmiddelen en het inschatten van de risico’s. Tenslotte word geleerd hoe op een goede manier te communiceren met de opdrachtgever.

Machinist Torenkraan (TCVT W4-02)

Op aanvraag

Deelnemers doen kennis en vaardigheden op met betrekking tot het veilig werken met de machine. Daarnaast leren ze verantwoord aanslaan van lasten volgens TCVT normering, gebruik van de juiste hulpmiddelen en het inschatten van de risico’s. Tenslotte word geleerd hoe op een goede manier te communiceren met de opdrachtgever.

Machinist Autolaadkraan (TCVT W4-04)

Op aanvraag

Personen die in bezit zijn van een geldig rijbewijs C, en die werkzaamheden uitvoeren met een autolaadkraan waarbij:

  • de capaciteit van de kraanarm 10 tonmeter of meer heeft
  • de werkzaamheden op een bouwplaats plaatsvinden
  • hijswerkzaamheden worden verricht

Grondverzet machine (TCVT W4-05)

Op aanvraag

Deelnemers doen kennis en vaardigheden op met betrekking tot het veilig werken met de machine. Daarnaast leren ze verantwoord aanslaan van lasten volgens TCVT normering, gebruik van de juiste hulpmiddelen en het inschatten van de risico’s. Tenslotte word geleerd hoe op een goede manier te communiceren met de opdrachtgever.

Machinist Mobiele Torenkraan (TCVT W4-06)

Op aanvraag

Deelnemers doen kennis en vaardigheden op met betrekking tot het veilig werken met de machine. Daarnaast leren ze verantwoord aanslaan van lasten volgens TCVT normering, gebruik van de juiste hulpmiddelen en het inschatten van de risico’s. Tenslotte word geleerd hoe op een goede manier te communiceren met de opdrachtgever.

Machinist Verreiker met hijsfunctie (TCVT W4-07)

Op aanvraag

Deelnemers doen kennis en vaardigheden op met betrekking tot het veilig werken met de machine. Daarnaast leren ze verantwoord aanslaan van lasten volgens TCVT normering, gebruik van de juiste hulpmiddelen en het inschatten van de risico’s. Tenslotte word geleerd hoe op een goede manier te communiceren met de opdrachtgever.

Hijsbegeleider (Rigger) (TCVT W4-08)

Op aanvraag

Deelnemers doen kennis en vaardigheden op met betrekking tot het veilig werken met de machine. Daarnaast leren ze verantwoord aanslaan van lasten volgens TCVT normering, gebruik van de juiste hulpmiddelen en het inschatten van de risico’s. Tenslotte word geleerd hoe op een goede manier te communiceren met de opdrachtgever.