EHBO Basis herhaling 1-daagse cursus

Om het diploma Eerste Hulp geldig te houden en competent te blijven dienen herhalingslessen Eerste Hulp gevolgd te worden. De praktische vaardigheden die in cursus Eerste Hulp zijn aangeleerd, worden in de herhaling cursus uitgebreid geoefend. Vaardigheden worden in grote lijnen onthouden maar blijken in detail ‘vergeten’ te zijn op een onverwacht moment waarop de vaardigheden noodzakelijkerwijs toegepast dienen te worden.

Inhoud
In de herhalingscursus Eerste Hulp wordt uitgebreid aandacht besteedt aan:
Vervoer
Verbandmiddelen
Met welke huis-, tuin-, en keukenmiddelen kun je onderweg toch eerste hulp bieden bij verwondingen als de verbandkoffer niet direct in de buurt is (creatieve Eerste Hulp).
Risico’s en aansprakelijkheid hulpverlener.
Praktische vaardigheden zoals het leggen van een slachtoffer in stabiele zijligging, het reanimeren van een slachtoffer en het aanleggen van verschillende soorten verbanden komen uitgebreid aan de orde.
Op het programma staat de behandeling van onderwerpen als
Shock
Reanimatie
Uitwendige wonden.
Brandwonden
Botbreuken
Oogletsel

Nascholingsuren: 7

EHBO Basis herhaling 1-daagse cursus

€190,00

Dagdelen: 2

Uren Code 95: 7

Soob: nee