Verkeerseducatie

Het doel van de cursus Verkeerseducatie is het updaten van de kennis van verkeers- en gedragsregels en de betekenis van verkeerstekens en aanwijzingen. Hiernaast kan de chauffeur benoemen welke risicovolle neigingen hij/zij heeft en kan beschrijven hoe hiermee om te gaan.

Inhoud:

In deze theoretische training komen de volgende onderwerpen aan de orde:
⦁ Verkeerswet- en regelgeving
⦁ Overige wet- en regelgeving in transport en logistiek
⦁ Gevaarherkenning en risicovolle neigingen en situaties
⦁ Gedragsregels
⦁ Tunnels en tunnelveiligheid
⦁ Internationale verkeersregels, verkeerstekens en wetgeving

Doel:

Deelnemers worden bijgeschoold voor wat betreft bovenstaande onderdelen.

Examen:

Na afloop wordt geen examen afgenomen.

Nascholingsuren: 7

Verkeerseducatie

€ 140,-

Dagdelen: 2

Uren Code 95: 7

Soob: nee