Actualisering: Kennis vakbekwaamheid chauffeur dag 1

Regelmatig worden er wijzigingen doorgevoerd in allerlei wetgevingen, zoals de Verkeerswetgeving, het Arbeidstijdenbesluit, het Voertuigreglement en dergelijke. Daarnaast wijzigt er veel in o.a. de techniek van de voertuigen, transportmiddelen, leefwijze en risico’s. De cursus Actualisering Vakbekwaamheid behandelt deze onderwerpen.

Doelgroep:
Chauffeurs die hun Vakbekwaamheid up-to-date willen houden.

Doel:
Deelnemers worden bijgeschaafd voor wat betreft onderstaande onderdelen.

Inhoud dag 1:
⦁ Kennis van relevante wet en regelgeving o.a. voertuigeisen
⦁ Kennis over het belang van veilig rijgedrag en bewustwording van de gedragingen van medeweggebruikers.
⦁ Kennis over de relatie tussen snelheid en bochten o.a. kantelgevaar
⦁ Kennis over het nut van de veiligheidsuitrusting, technische veiligheidssystemen en over het hoe en waarom de digitale tachograaf wordt gebruikt.
⦁ Kennis over handelen en hulpverlenen bij ongevallen
⦁ Kennis over het belang van fysieke belasting en mentale gezondheid. Het belang van goede voeding en de invloed van alcohol medicijnen en drugs.

Examen:
Na afloop wordt geen examen afgenomen.

Nascholingsuren: 7

Btw-vrijstelling:

Ben je particulier en betaal je de rijopleiding zelf? Bij ons betaalt u géén btw over de beroepsopleidingen C, C1, CE, C1E, D1, D1E, D en DE.

Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur dag 1

€150,- *Exclusief BTW

Dagdelen: 2

Uren Code 95: 7

Soob: nee