VCA Basisveiligheid (U05)

Cijfers van het CBS geven aan dat aandacht voor veilig werken broodnodig is. Jaarlijks zijn er meer dan 150.000 werkende betrokken bij een bedrijfsongeval. Het meeste risico lopen (jonge) mensen werkzaam in de bouw, de metaalindustrie en in de horeca. De ongevallen zijn vaak gevolg van hoge werkdruk, onoplettendheid en het niet voldoende op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften. Kennis van de veiligheidsvoorschriften is een voorwaarde om op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen werken.

Doelgroep:

Medewerkers die laad- en loswerkzaamheden verrichten op terreinen van de (petro-)chemische industrie, zoals kiepauto chauffeurs, kraanmachinisten, personeel van aannemers en constructiebedrijven en schilders.

Doel:

Alle medewerkers beschikken over basiskennis ten aanzien van veiligheid. Als bedrijf is het noodzakelijk bij levering aan VCA-gecertificeerde bedrijven, te kunnen aantonen dat de medewerkers in het bezit zijn van een erkend veiligheidscertificaat.

Inhoud:

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen aan de orde gesteld: De Arbo-wet en ongevallentheorie, Gevaarlijke stoffen, Gereedschap, Hijsen, tillen en lopen, Werken op hoogte, Werkvergunningen en besloten ruimten, Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Examen:

De cursus wordt afgesloten met een gecertificeerd examen van 1 uur via een erkende examenorganisatie. De cursist krijgt na behalen van het examen een certificaat/diploma. Geldigheid 10 jaar.

Nascholingsuren: 7

Btw-vrijstelling:

Ben je particulier en betaal je de rijopleiding zelf? Bij ons betaalt u géén btw over de beroepsopleidingen C, C1, CE, C1E, D1, D1E, D en DE.

VCA Cursus basisveiligheid

*Excl. examen en boek
€150,-* *Exclusief BTW

Dagdelen: 2

Uren Code 95: 7

Soob: ja

Examen: €85,-

Boek: leenboek of eigen cursusboek tegen meerprijs.