Schadepreventief Rijden (W02-1)

Chauffeurs met groot materieel werken onder steeds grotere druk en wisselende omstandigheden. Het intensieve verkeer vereist een defensieve rijstijl. Centraal in Schadepreventie I staat defensief rijgedrag, veiligheid, manoeuvreren en spiegelen. Deze training kan worden uitgevoerd met een voertuig van Verkeersschool Keijbeck BV of een eigen voertuig (indien dit voertuig voldoet aan de inrichtingseisen voor deze cursus).

Schadepreventief Rijden

€320,-

Dagdelen: 2

Uren Code 95: 7

Soob: ja

Doelgroep:
Chauffeurs die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs C of E bij C. Dit kunnen zowel ervaren als minder ervaren chauffeurs zijn.

Doel:
Deelnemers leren hun rijvaardigheid verbeteren. Daardoor wordt de rijstijl veiliger en de kostprijs per kilometer lager.

Examen:

Na afloop wordt geen examen afgenomen.
Nascholingsuren: 7

Inhoud

  • Defensief rijden
  • Schadeformulieren
  • Kijken, observeren, concentreren en rijtechnieken
  • Spiegelstand en het stellen van spiegels – Kennis, attitude en chauffeursgedrag
  • Staat van het voertuig en brandstofverbruik
  • Controle houden op en manoeuvreren met voertuigen
  • Voorkomen van ongevallen en terugdringen van schades
  • Weersomstandigheden