AED herhaling

Als uw AED Certificaat na één jaar verlopen is, kunt u bij ons een herhalingscursus volgen. In deze cursus komen de volgende onderwerpen (weer) aan bod.

Inhoud:
Keten van overleven
Het belang van defibrilleren
Wat is een AED?
Aanleren van reanimatietechnieken ( binnen 50 seconden de eerste borstcompressie)
Gebruik van de AED ( binnen 90 seconden de eerste stroomstoot)
Toebehoren van een AED
Veiligheidsaspecten
Advies over verschillende AED’s

Examinering / toetsing
Indien gewenst kan een examen via de normen van het Nederlands Instituut Bedrijf Hulp Verlening (NIBHV), afgenomen worden door een geautoriseerd docent.
Telt niet mee voor Code 95.

Arbo Training
Naast de opleidingen voor VCA, BHV, EHBO & AED, zijn er nog meer opleidingen om een veilige sfeer te creëeren. Het gaat dan voornamelijk om de fysieke belasting en het veilig werken langs de weg. Ook deze opleidingen kunnen meetellen voor de Verplichte Nascholing Code 95.

Nascholingsuren: 7

AED herhaling

Op aanvraag

Dagdelen: 2

Uren Code 95: 7