ADR Certificaat basis behalen

Op grond van het ADR-verdrag moeten chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in het bezit zijn van het ADR opleidingscertificaat voor bestuurders (ADR Basiscertificaat). Er kunnen aanvullende examens worden gedaan voor het vervoer van enkele specifieke soorten gevaarlijke stoffen.

ADR-Certificaat Basis

€475,-

Dagdelen: 5

Uren Code 95: 14

Soob: ja

Examen:

(niet verplicht indien alleen nodig voor Code 95)

Na afloop wordt een examen afgenomen per specialisatie. Het examen mag pas gedaan worden als alle lessen gevolgd zijn. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het ADR-certificaat Basis uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.
Aangezien er tijdens de geldigheidsduur van 5 jaar veel wijzigingen (kunnen) plaatsvinden, geven wij geen aparte opleiding voor ADR Verlenging.
 Nascholingsuren: Maximaal 14 uren voor Code95

Inhoud

  • Wettelijke voorschriften
  • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen
  • Gevarenklassen van stoffen
  • Eisen aan voertuigen en uitrusting
  • Regels voor het vervoer, laden en lossen
  • Documenten bij het vervoer
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Maatregelen bij een ongeval/incident
  • Eerste hulp