Personeelsmanagement

(toekomstige) transportondernemers leren de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van personeelsmanagement en wat belangrijk is bij het aannemen en werken met personeel. De behandeling van de CAO`s wordt per branche opgesplitst.

Doelgroep:
personen die een bedrijf hebben of willen starten in het goederenvervoer. Tevens is deze module geschikt voor leidinggevenden in deze sector die hun vakkennis willen vergroten.

Inhoud:
Algemene sociale wetgeving
Documenten
Personeelsplanning
Hulpverlenende en controlerende instanties
CAO
Arbeidstijdenwet
Leidinggeven
Medezeggenschap

Examen:
Na afloop van elke module wordt een theorie-examen afgenomen. Bij voldoende beoordeling van het examen ontvangen deelnemers het certificaat Personeelsmanagement.

Extra informatie
Een certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Na het behalen van de vier algemene modules en één Branchespecifieke module, ontvangen deelnemers het Getuigschrift Vakbekwaamheid, dat onbeperkt geldig is.

Personeelsmanagement

Op aanvraag

Dagdelen: 2

Uren Code 95: 0

Soob: ja