Fysieke Belasting (U20)

In de transport en logistieke sector worden veel goederen met de hand verplaatst. Dit vergt bij de chauffeurs vaak een enorme fysieke belasting. Om rug, schouder en arm- klachten te voorkomen, leren deelnemers inzicht te krijgen in een goede werkhouding en werksituatie.

Doelgroep:

Deze training is bestemd voor medewerkers, die in de dagelijkse praktijk regelmatig te maken hebben met werkzaamheden waarbij hij of zij moet tillen, dragen, trekken en duwen. Het op de juiste wijze gebruiken van beschikbare hulpmiddelen (steekwagen, handpallettruck, takel) is van groot belang. En natuurlijk is het belangrijk te weten hoe men op verantwoorde wijze iets moet tillen en dragen.

Doel:

De cursist krijgt inzicht in het belang van een goede werkhouding en werksituatie, en weet op de eigen werkplek zijn werkhouding te optimaliseren.

Inhoud:

Tijdens deze training komen aan de orde:
⦁ Veilig en efficiënt werken
⦁ Arbeidsomstandigheden
⦁ Fysieke belasting bij laden en lossen
⦁ Zitinstructie
⦁ Tiltechniek
⦁ AVC richtlijn
⦁ CMR richtlijn

Examen:

Na afloop wordt geen examen afgenomen.

Nascholingsuren: 7

Fysieke Belasting

€ 150,- *Exclusief BTW

Dagdelen: 2

Uren Code 95: 7

Soob: ja

Btw-vrijstelling:

Ben je particulier en betaal je de rijopleiding zelf? Bij ons betaal je géén btw over de beroepsopleidingen C, C1, CE, C1E, D1, D1E, D en DE.