BHV

Voor werkgevers is het verplicht om iemand een bedrijfshulpverlener in de organisatie te hebben. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf dient een aantal werknemers een BHV Cursus te behalen.

BHV Basis herhaling 1-daagse cursus

€180,00

Dagdelen: 2

Soob: ?

BHV certificaat in 1 dag

€180,00

Dagdelen: 2

BHV Basis opleiding 2-daagse cursus

Op aanvraag

Dagdelen: 4

Soob: ?

BHV Cursus

De basiscursus Bedrijfshulpverlening (BHV 1e) leidt je op tot BHV-er. Deze cursus is voor personen die de verantwoordelijkheid van hulpverlening op de werkvloer als taak op zich gaan nemen. Tijdens deze cursus worden de deelnemers getraind in de uitvoering van de taken van een bedrijfshulpverlener. Dat zijn o.a. evacuatie, ontruimen, nazorg, brandbestrijding en communicatie tijdens een incident.

Doel:
Na de opleiding ben je in staat om de taak van hulpverleningsdiensten (brandweer, ambulance) over te nemen tot het moment dat deze aanwezig zijn. Bedrijfshulpverleners moeten in de tijd tussen het alarm en de aankomst van de hulpverleningsdiensten een beginnende brand bestrijden, zo nodig het gebouw ontruimen, gewonden verzorgen en samenwerken met de hulpverleningsdiensten.

Examen:
Afhankelijk van de gekozen opleiding wordt er wel of geen examen afgenomen. Deelnemers ontvangen het certificaat Bedrijfshulpverlener. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 1 jaar.