Manoeuvreren (W05-1)

De meeste schades worden veroorzaakt bij het manoeuvreren. Deze training is geheel gericht op het optimaliseren van de rijstijl bij het manoeuvreren en daarmee het verkleinen van schades en het vergroten van de veiligheid. De training is als zeer effectief te beschouwen door een juiste combinatie van theorie en praktijk. Hierdoor worden kennis en vaardigheden geborgd in het rijgedrag van de chauffeurs.

Manoeuvreren

€320,-

Dagdelen: 2

Uren Code 95: 7

Soob: ja

Doelgroep:
Chauffeurs, die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs C of E bij C en terminaltrekker-chauffeurs.

Doel:
Deelnemers leren beter omgaan met onverwachte situaties die ze op de weg en tijdens het laden en lossen kunnen tegenkomen. Ze verbeteren hun rijvaardigheid. De werkgever bespaart kosten op onderhoud en reduceert schades die ontstaan door manoeuvreren.

Examen:
Na afloop wordt geen examen afgenomen.

Nascholingsuren: 7

Inhoud

  • Kennis, attitude en chauffeursgedrag
  • Terugdringen van schades
  • Omgaan met lastige situaties
  • Kennis van het manoeuvreren
  • Controle houden op en manoeuvreren met voertuigen
  • Kijken, observeren, concentreren en rijtechnieken