Taxichauffeur:

Om je chauffeurspas taxi te krijgen moet je een aantal zaken regelen:
1. Aanvraag doen bij KIWA register, zie hier: www.kiwaregister.nl/productpagina-taxi/
2. Medische Keuring plannen, zie hier: Medische keuring Taxichauffeur
3. Verklaring omtrent gedrag aanvragen
4. Theorie-examen (TVT) halen
5. Praktijkexamen (TVP) halen

Actiepakket

E-learning theorie + boek, theorie examen, 5 lessen en praktijk examen van €865,00 voor
€725,-

Het actiepakket Taxi bestaat uit:

  • Theorie door middel van e-learning
  • Theorie-examen
  • 5 Praktijklessen
  • Praktijkexamen

Opleiding taxichauffeur zelfstudie:

Dit opleidingspakket bestaat uit:
⦁ Lesmateriaal Taxi + online examentraining
⦁ Theorie-examen Taxi (TVT) bij CBR
⦁ Praktijkles ( 5uur) praktijkles Taxi
⦁ Praktijkexamen Taxi bij CBR

Taxi Theorie Halen

Om je theorie voor de taxi te behalen, dien je de stof eerst goed te beheersen. De theorie leer je door middel van e-learning via internet. Heb je moeite met de theorie, dan kun je gebruik van van individuele theorie les.

Het is niet verplicht om de theorie voor de praktijk te halen, maar we raden het wel aan, omdat tijdens de theorie ook onderwerpen worden behandeld die tijdens de praktijk aan bod komen.

Theorie – Zelfstudie:

Uitgever Vekabest heeft, samen met een aantal rijscholen, een lesboek taxi samengesteld en gecombineerd met online examentraining. Hiermee kunt u zich optimaal voorbereiden op het verplichte Taxi theorie-examen (TVT) dat u bij het CBR moet afleggen. Dit lesmateriaal bestaat uit een overzichtelijk boek en een inlogcode waarmee u via internet examens kan oefenen. De online examentraining komt sterk overeen met het theorie-examen taxi zoals u ook bij het CBR kan verwachten. Deze set is uitstekend te gebruiken wanneer u zelf de taxi theorie wil gaan leren.

De theorie behorende bij de opleiding tot taxichauffeur bestaat uit:

⦁ Administratie en documenten
⦁ Wet- en regelgeving
⦁ Ritvoorbereiding
⦁ Verantwoorde en veilige verkeersdeelname
⦁ Optreden bij verkeersongevallen, verstoringen en calamiteiten
⦁ Communicatie
⦁ Klantgerichtheid en beroepshouding
⦁ Conflictsituaties en het eigen gedrag
⦁ Handelen bij agressie
⦁ Klachtenprocedures
⦁ Gebruik en toepassing wegenkaart Nederland

Theorie-examen (bij CBR):

Wanneer u de theorie goed hebt geleerd kunt u examen doen bij het CBR. Het theorie-examen wordt door Keijbeck Opleidingen voor u gereserveerd op een datum en CBR locatie in overleg. Na reservering ontvangt u een reserveringsbevestiging met reserveringsnummer per e-mail. Dit reserveringsnummer heeft u nodig bij het CBR.

Hoe ziet het examen eruit:

Het theorie-examen doet u bij het CBR achter een computer, u krijgt 40 vragen. Meer keuze (A, B of C) Invulvragen, Ja/Nee vragen en volgorde (wie gaat eerst) vragen. Er moeten minimaal 32 vragen goed beantwoord zijn om te slagen. U krijgt direct op het computerscherm te zien of u geslaagd bent .

Praktijkopleiding:

De praktijkopleiding bestaat uit 5 uur praktijkles met een auto waarin ook het examen wordt afgelegd. Doorgaans worden de lessen verdeeld over twee of drie dagen, afhankelijk van uw beschikbaarheid. Uiteraard doen we dit in overleg. Tijdens de praktijklessen taxi gaan we u niet leren autorijden. We gaan er van uit dat u ruime ervaring als automobilist hebt en dat u geen moeite hebt om in andere auto’s te rijden. Het gaat tijdens de praktijklessen voornamelijk om professioneel rijgedrag. Uw instructeur zal u tijdens de praktijklessen gedegen voorbereiden op het praktijkexamen taxi bij het CBR.