Techniek & Veiligheid

De ontwikkeling in de techniek & veiligheid veranderen snel. Het is belangrijk dat chauffeurs hun kennis op dit gebied up-to-date houden. Veilig werken wordt steeds belangrijker. dit heeft enerzijds te maken met verkeersveiligheid en anderzijds met veilig werken zoals bij het laden en lossen.

Doel:

De kandidaat leert om veilig te kunnen handelen bij incidenten. Hieronder valt het melden van een incident, het handelen bij een ongeval volgens regels van Rijkswaterstaat, het beheersen van een incident en de overdracht van de situatie aan hulpdiensten.

Doelgroep:

Deze training is bestemd voor beroepschauffeurs die in het bezit zijn van rijbewijs C/CE of D.

Theorie:
⦁ Techniek van de auto
⦁ Meest voorkomende pechgevallen
⦁ Veiligheid bij reparatie / bij stranding
⦁ Juist melden bij storingen
⦁ Hoe te handelen bij een incident
⦁ Technische veiligheid voertuig

Praktijk:
⦁ Veiligheid (voertuig, eigen veiligheid)
⦁ Diagnose stellen bij pechgevallen
⦁ Dagelijkse controle
⦁ Noodreparaties
⦁ Vervangen zekeringen
⦁ Vervangen lampen
⦁ Storingen zoeken in de praktijk
⦁ Beperking en beheersing van een incident
⦁ Persoonlijke beschermingsmiddelen
⦁ Veiligheid in de cabine

Examen:

Na afloop wordt geen examen afgenomen.

Nascholingsuren: 7

Btw-vrijstelling

Ben je particulier en betaal je de rijopleiding zelf? Bij ons betaalt u géén btw over de beroepsopleidingen C, C1, CE, C1E, D1, D1E, D en DE.

Techniek & Veiligheid

€150,- *Exclusief BTW

Dagdelen: 2

Uren Code 95: 7

Soob: nee