Meeneemheftruck

De opleiding wordt afgesloten met een interne toetsing. Nadat de cursist de toets met goed gevolg heeft afgelegd ontvangt hij een certificaat. Voor het verstrijken van de verloopdatum zal hercertificering moeten plaatsvinden.

De basiscursus meeneemheftruck duurt twee dagdelen à 4 uren inclusief de toetsing.
De cursus is bestemd voor chauffeurs die een vrachtauto besturen, welke is voorzien van een meeneemheftruck. De meeneemheftruck kent enkele specifieke eigenschappen, die anders zijn dan die van een heftruck. Het certificaat is maximaal vijf jaar geldig en valt binnen de EU-richtlijn Chauffeurs Vakbekwaamheid code 95 verplichte bijscholing.

Meeneemheftruck

Op aanvraag

Dagdelen: 2