VCA (U05)

Cijfers van het CBS geven aan dat aandacht voor veilig werken broodnodig is. Jaarlijks zijn er meer dan 150.000 werkende betrokken bij een bedrijfsongeval. Het meeste risico lopen (jonge) mensen werkzaam in de bouw, de metaalindustrie en in de horeca. De ongevallen zijn vaak gevolg van hoge werkdruk, onoplettendheid en het niet voldoende op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften. Kennis van de veiligheidsvoorschriften is een voorwaarde om op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen werken. Daarom is een VCA cursus van groot belang.

Doelgroep:
Medewerkers die laad- en loswerkzaamheden verrichten op terreinen van de (petro-)chemische industrie, zoals kiepauto chauffeurs, kraanmachinisten, personeel van aannemers en constructiebedrijven en schilders.

Doel:
Alle medewerkers beschikken over basiskennis ten aanzien van veiligheid. Als bedrijf is het noodzakelijk bij levering aan VCA-gecertificeerde bedrijven, te kunnen aantonen dat de medewerkers in het bezit zijn van een erkend veiligheidscertificaat.

Inhoud:
Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen aan de orde gesteld: De Arbo-wet en ongevallentheorie, Gevaarlijke stoffen, Gereedschap, Hijsen, tillen en lopen, Werken op hoogte, Werkvergunningen en besloten ruimten, Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Examen:
De cursus wordt afgesloten met een gecertificeerd examen van 1 uur via een erkende examenorganisatie. De cursist krijgt na behalen van het examen een certificaat/diploma. Geldigheid 10 jaar.

Tijdens de cursus kun je gebruik maken van een leenboek. Je kunt echter ook een cursusboek ontvangen wat je na de cursus mee naar huis kunt nemen om later nog eens na te slaan. Hier zijn meerkosten aan verbonden.

VCA Cursus basisveiligheid (Verplicht als je ook VOL of VIL wilt halen)

excl. boek en examen
€150,- *Exclusief BTW

Dagdelen: 2

Uren Code 95: 7

Soob: ja

Inclusief examen

Examen VCA Basis

€85,- Excl. BTW

VCA VOL (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden)

excl. boek en examen
€150,- *Exclusief BTW

Dagdelen: 2

Uren Code 95: 7

Soob: nee

Inclusief examen

Examen VCA VOL

€95,- excl. BTW

VCA VIL (Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van een uitzendbureau)

excl. boek en examen
€150,- *Exclusief BTW

Dagdelen: 2

Uren Code 95: 7

Soob: nee

Inclusief examen

Examen VCA VOL

€95,- excl. BTW

Btw-vrijstelling:

Ben je particulier en betaal je de rijopleiding zelf? Bij ons betaal je géén btw over de beroepsopleidingen C, C1, CE, C1E, D1, D1E, D en DE.