Veilig werken langs de weg (U37)

Tijdens het werken langs en nabij (openbare) wegen is het onontbeerlijk dat de juiste veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Dat geldt niet alleen voor medewerkers die afzettingen plaatsen of verwijderen aan de hand van aanwijzingen van de voorman/uitvoerder en/of een tekening, maar ook voor chauffeurs en stratenmakers. De opleiding is verplicht gesteld voor al het Bouw CAO-personeel in de aannemerij dat aan de weg werkt en dat niet zelf de afzettingen plaatst. Sinds 1 januari 2001 dienen alle medewerkers in het bezit te zijn van dit certificaat.

Doel:
De cursist krijgt inzicht in de aansprakelijkheid, gevaren en problematiek bij wegwerkzaamheden en wegafzettingen. Hij voldoet hiermee aan de eisen van de Arbowet en leert over de praktijkrichtlijn CRüW 96B.

Doelgroep:
Wegenbouwers, asfalteurs, chauffeurs, medewerkers van groenvoorzieningsbedrijven, stratenmakers, die te maken krijgen met het werken aan de weg.

Training:
De opleiding omvat een theoriegedeelte waarin de volgende aspecten uitvoerig worden behandeld:
⦁ Veilig werken langs de weg
⦁ Veiligheidsvoorschriften,
⦁ Afzettingen en bebording

Theorie:
⦁ Afzettingen plaatsen en verwijderen
⦁ Veiligheid inzake werken aan/langs de weg
⦁ Veiligheidskleding
⦁ Het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)
⦁ Materialen
⦁ Wegbeheerders en wegtypen
⦁ Omgaan met weggebruikers
⦁ Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Uitvoering:
De opleiding vindt plaats bij Keijbeck Opleidingen BV. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgt worden.

Examen:
Aan deze training is geen examen verbonden, deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Nascholingsuren: 7

Veilig werken langs de weg

€ 165,-

Dagdelen: 2

Uren Code 95: 7

Soob: nee