Sociale veiligheid

Tijdens de cursus Sociale Veiligheid voor Chauffeurs leren de deelnemers om te gaan met dreigende conflictsituaties. De training verhoogt de (communicatieve) weerbaarheid. Hierbij richt de training zich op het beheersen van probleemsituaties; met klanten, derden en collega’s. Ook leert de deelnemer wat stress is, hoe stress wordt opgebouwd en hoe met stress om te gaan.

Inhoud:
⦁ Communicatie
⦁ Verbale communicatie
⦁ Non verbale communicatie
⦁ Feedbacktechnieken
⦁ Conflict- en stresshantering
⦁ Vaardigheden om met agressie om te gaan
⦁ Oefenen van praktijksituaties met een trainingsacteur

Nascholingsuren: 7

Sociale veiligheid

€140,-

Dagdelen: 2

Uren Code 95: 7

Soob: nee