VCA VIL

(Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden)

Doel:
De opleiding Veiligheid Intercedenten Leidinggevenden is bestemd voor deelnemers die in een organisatie een leidinggevende functie bekleden.

Doelgroep:
Leidinggevenden die in het bezit willen komen van het VCA-VIL-certificaat.

Inhoud:
Arbo-wet en milieuwetgeving
Gevolgen van de ongevaltheorie
Veilig werken, vergunningen en veiligheidsprocedures
Bedrijfsnoodplan
Gevarenbronnen
Toxicologie en Ergonomie

Examen:
De opleiding wordt afgerond met een examen, afgenomen door een erkend extern examenbureau.

Nascholingsuren: 14

VCA VIL (Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden)

Excl. examen en cursusboek.
€150,- excl. BTW

Dagdelen: 2

Uren Code 95: 7

Soob: nee

Examen: €95,-
Cursusboek: leenboek of eigen boek tegen meerprijs.