Bedrijfsmanagement

Doel:
Deelnemers worden bekend gemaakt met de wettelijke kant van het oprichten van een onderneming. Daarnaast komen het opstellen van een ondernemingsplan en onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten aan bod. Wat zijn belangrijke zaken in de bedrijfsvoering, hoe is het mogelijk succesvol te zijn, waarom moet een verlader of transporteur specifiek voor uw bedrijf kiezen? Vragen waarop in deze module antwoord wordt gegeven.

Doelgroep:
Voor personen die een bedrijf hebben of willen starten in het goederenvervoer. Tevens is deze module ook geschikt voor leidinggevenden in deze sector die hun vakkennis willen vergroten.
Inhoud:

Marketing
Oprichten van een onderneming
Vestigingseisen
Ondernemingsplan
Aansprakelijkheid
Zekerheids- en pandrecht
Faillissementsrecht
Verzekeringen
Criminaliteit
Vervoersovereenkomsten
Belastingen
Wetgeving voor ondernemingen

Examen:

Na afloop van elke module wordt een theorie examen afgenomen. Bij voldoende beoordeling van het examen ontvangen deelnemers het certificaat Bedrijfsmanagement.
Extra:

Een certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Na het behalen van de vier algemene modules en één Branche specifieke module, ontvangen deelnemers het Getuigschrift Vakbekwaamheid, dat onbeperkt geldig is.

Bedrijfsmanagement

Op aanvraag

Dagdelen: 2

Uren Code 95: 0

Soob: ja