Nascholing Code95

lzv

Sinds september 2008 moeten alle buschauffeurs verplicht nascholing volgen om hun vakbekwaamheid te verlengen.
Sinds september 2009 geldt hetzelfde voor vrachtautochauffeurs.
Vanaf deze data is de vakbekwaamheid namelijk nog maar vijf jaar geldig. De nascholing bestaat uit 35 uur. Alleen gecertificeerde nascholingscursussen tellen mee voor de verlenging. Ook chauffeurs die al in het bezit zijn van een onbeperkt geldig chauffeursdiploma krijgen te maken met een beperking van de geldigheid.

Bent u al als beroepschauffeur werkzaam?

Iedereen die voor 10 september 2008 buschauffeur is, heeft zeven jaar (van september 2008 tot september 2015) de tijd om de eerste 35 uur nascholing te volgen.
En iedereen die voor 10 september 2009 vrachtautochauffeur is, moet de eerste 35 uur nascholing ook binnen zeven jaar volgen; tussen september 2009 en september 2016. De gecertificeerde cursussen die vrachtautochauffeurs vanaf 1 maart 2009 volgen, tellen al mee voor de verplichte nascholing.

Daarna moeten de chauffeurs hun vakbekwaamheid iedere vijf jaar verlengen, steeds door het volgen van 35 uur nascholing.
CCV adviseert chauffeurs om jaarlijks een deel van de nascholing te volgen en niet alle nascholing op het laatste moment te plannen. Als iedereen tot het laatste moment wacht, zou er een capaciteitstekort bij de opleidingen kunnen ontstaan, waardoor chauffeurs hun vakbekwaamheid niet tijdig kunnen verlengen.

Bent u een nieuwe chauffeur?

Iedereen die sinds 10 september 2008 (bus) of 10 september 2009 (vrachtauto) geslaagd is of slaagt voor zijn vakbekwaamheid krijgt vijf jaar de tijd om zijn vakbekwaamheid te verlengen. Dit doet de chauffeur door het volgen van de 35 uur nascholing.

Voor nieuwe chauffeurs geldt dus niet de eenmalig langere termijn van zeven jaar, die voor huidige werkzame chauffeurs wel geldt.

Nascholing: niet alleen verplicht, ook nuttig.

In de eerste plaats moet nascholing natuurlijk leerzaam zijn en bijdragen aan de doelen van de Richtlijn. Maar het mag ook leuk zijn. CCV heeft samen met de sector geprobeerd om de nascholing zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de vraag van chauffeurs en werkgevers, zodat de nascholing een maximaal rendement oplevert. Dit betekent dat:

  • er heel veel keuze is (op dit moment ongeveer 80 cursussen);
  • een aantal praktijktrainingen is opgenomen waarbij de chauffeur achter het stuur plaatsneemt;
  • de cursussen zeer praktijkgericht zijn.

Elke chauffeur kan in overleg met de werkgever zijn eigen programma samenstellen, dat zoveel mogelijk aansluit bij de dagelijkse beroepspraktijk. Er is dus niet één vaststaand programma dat voor iedereen gelijk is. De enige eis is dat van de 35 uur nascholing een chauffeur minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining moet volgen.

Verlopen vakbekwaamheid

Stel dat het een chauffeur om een of andere reden niet lukt om aan de verplichte nascholing te voldoen. Dit heeft als gevolg dat hij zijn vak niet meer mag uitoefenen. Zijn vakbekwaamheid is als het ware verlopen. Als hij daarna besluit toch zijn oude vak weer op te pakken, dan moet hij die vakbekwaamheid weer vernieuwen. Dit doet de chauffeur door 35 uur nascholing te volgen. Pas na 35 uur nascholing mag hij weer beroepsmatig rijden. Hij hoeft dus niet opnieuw een examen te doen.

Zowel vrachtauto- als buschauffeur?

Als een chauffeur in het bezit is van zowel een chauffeursdiploma (code vakbekwaamheid) voor personenvervoer als voor beroepsgoederenvervoer, dan hoeft hij slechts één keer 35 uur nascholing te volgen per 5 jaar en niet 70 uur.

vraag hier meer informatie aan!