Grondverzet machine (TCVT)

Deelnemers doen kennis en vaardigheden op met betrekking tot het veilig werken met de machine. Daarnaast leren ze verantwoord aanslaan van lasten volgens TCVT normering, gebruik van de juiste hulpmiddelen en het inschatten van de risico’s. Tenslotte word geleerd hoe op een goede manier te communiceren met de opdrachtgever.

Theorie:
⦁ Arbo-regelgeving
⦁ Veilig werken met een grondverzetmachine met hijsfunctie
⦁ Stabiliteit
⦁ Interpreteren van een hijsplan
⦁ Afzetten van de werkplek
⦁ Risico-analyse
⦁ Lasten aanslaan bij een hijswerktuig
⦁ Milieu- en veiligheidsvoorschriften
⦁ Massa- en zwaartepuntbepaling
⦁ Assisteren bij (de)monteren kraanhulpstukken
⦁ Keuringen en certificaten
⦁ Keuze juiste hijsgereedschappen en hijsmiddelen
⦁ Communicatie met de machinist en omstanders
⦁ Hand- en armseinen

Middelen:
⦁ Grondverzet machine (shovel, graafmachine)
⦁ Hijsmateriaal

Duur:
⦁ 5 dagen training
⦁ 1 dag examen
⦁ **Trainingen op maat mogelijk

Beschikbare talen
⦁ Nederlands
⦁ Engels
⦁ Duits
⦁ Frans

Grondverzet machine (TCVT W4-05)

Op aanvraag

Deelnemers doen kennis en vaardigheden op met betrekking tot het veilig werken met de machine. Daarnaast leren ze verantwoord aanslaan van lasten volgens TCVT normering, gebruik van de juiste hulpmiddelen en het inschatten van de risico’s. Tenslotte word geleerd hoe op een goede manier te communiceren met de opdrachtgever.