VCA

vca

VCA Basisveiligheid (Veiligheids Checklist Aannemers)

Doel van de cursus:

Het veilig kunnen uitvoeren van werkzaamheden en het beperken van de risico's tot een minimum.

In de cursus worden onder andere behandeld:

  • arbo-wet
  • risico's en preventie
  • persoonlijke beschermingsmiddelen
  • veilig hijsen en tillen
  • gevaarlijke stoffen
  • veilig werken met gereedschappen
  • brand en explosiegevaar
  • vergunningen
  • veilig werken op hoogte
  • voorkomen van vallen, struikelen en verstappen

De cursus duurt 2 dagen.

Examinering / toetsing

De opleiding wordt afgerond met een examen, afgenomen door een erkend extern examenbureau.

De mogelijkheid bestaat om het examen schriftelijk of mondeling af te leggen. Direct aansluitend krijgen de deelnemers de uitslag van het examen.

vraag hier meer informatie aan!