BHV

bhv

Bedrijfs HulpVerlener (BHV)

Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van interne hulpverlening. Dat kan door een of meerdere medewerkers aan te stellen als bedrijfshulpverlener (bhv'er). Zij helpen in geval van ongevallen, brandbestrijding en evacuatie.

Wat doet een bhv-er?

Een bhv'er is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een bhv'er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een bhv'er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen. (Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid www.szw.nl)

Keijbeck Opleidingen verzorgt ook BHV-opleidingen. Deze kunnen tevens meetellen voor de Nascholing in het kader van Code 95 voor vrachtautochauffeurs. de opleiding bestaat uit 2 dagen. Op dag 1 wordt de EHBO-opleiding gegeven, met onder andere het leren aanleggen van drukverband, het reanimeren, het gebruik van de AED(defibrillator) en dergelijke. Op dag 2 wordt de opleiding brandpreventie gegeven met daarin aandacht voor het kennen van de verschillende soorten brandblussers die bij bepaalde stoffen gebruikt moeten worden, het controleren van brandende ruimtes, het ontruimen van gebouwen en dergelijke. Aansluitend wordt een schriftelijk examen afgenomen, waarvan de uitslag direct na afloop bekend wordt gemaakt.

Binnen enkele weken na het examen ontvangen de kandidaten een certificaat. Dit certificaat is 1 jaar geldig.

Herhaling

Voor afloop van de geldigheidsdatum van het certificaat moet er een herhaling BHV gevolgd worden met een examen. Deze herhalingscursus duurt 1 dag met aansluitend het schriftelijk examen.

vraag hier meer informatie aan!