STOOF (flexbranche)

Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche.

In de Flexbranche zijn verschillende opleidingen mogelijk waar subsidies op van toepassing (gaan) zijn. Verkeersschool Keijbeck BV is aangesloten bij deze organisatie.

Voor meer informatie: www.stoof-esf.nl