taxi

taxi

Basis opleiding

Sinds 1 Juli 2004 moet iedereen die taxichauffeur wil worden met goed gevolg het wettelijk verplichte CCV examen voor taxichauffeurs afleggen. Taxichauffeurs die al een chauffeurspas bezitten die ná 1 juli 2001 is afgegeven, moeten vóór 1 januari 2006 het examen met succes afleggen. Diegenen die dus vóór 1 juli 2001 de chauffeurspas hebben gehaald hoeven dus géén examen af te leggen.

Doelgroep en toelatingseisen

Iedereen die taxichauffeur wil worden en hiervoor een chauffeurspas gaat aanvragen.
Cursisten dienen een geldig B-rijbewijs te bezitten.

Doel van de cursus

Het voorbereiden van aanstaande examenkandidaten op het wettelijk verplichte CCV examen. Er wordt vooral aandacht besteed aan klantgerichtheid, kennis van het voertuig, handelen bij ongelukken en ongevallen, wet- en regelgeving en rijvaardigheid en stratenkennis, kostenbewustzijn en sociale- en verkeersveiligheid.

Inhoud en opzet van de cursus

In het theoretische gedeelte wordt aandacht geschonken aan het volgende:

 • Administratie en documenten
 • Wet- en regelgeving
 • Verkeersdeelname
 • Verkeersongevallen, verstoringen en calamiteiten
 • Afhandeling ongevallen
 • Oplossen van storingen
 • Communicatie en boordapparatuur
 • Klantgerichtheid en beroepshouding
 • Klantsoorten en gedrag
 • Conflictsituaties en het eigen gedrag
 • Handelen bij agressie
 • Klachtenprocedure
 • Route en rijtijd
 • Topografische kennis

In het praktijkgedeelte wordt tijdens Verkeersdeelname aandacht geschonken aan:

 • Toepassing wet- en regelgeving
 • Uitvoering rijklaarcontrole
 • Tijdige herkenning van risico's en juiste reactie

Examen

Het examen bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. De volgorde kan naar eigen keuze. Het theorie-examen bestaat uit 40 multiple choice vragen met 3 antwoorden waarvan steeds 1 antwoord goed is. Er moeten 30 vragen juist beantwoord worden(75%). In de toekomst zal dit percentage verhoogd worden naar 80%(32 goed). Kandidaten die slagen voor beide onderdelen ontvangen het Basisdiploma Taxichauffeur zoals bedoeld in de taxiwet.

Cursusindeling

Theorie:
4 dagdelen.
Bij voldoende deelnemers kunnen de lessen 's avonds, 's morgens, of 's middags genoten worden.

Praktijk:
1 dagdeel. Hierin wordt ook het omgaan met landkaart en navigatiesystemen behandeld.

Bij voldoende deelname kan de cursus op locatie worden gegeven.

Kosten

Voor actuele prijsinfo kunt u het beste contact met ons opnemen.

Examenuitvoering

De praktijkopleiding en het praktijkexamen worden verzorgd met een van onze voertuigen. Desgewenst kunt met een eigen taxi de opleiding volgen. Voor Limburg worden de examens afgenomen op de CBR oproepplaats in Maastricht, Horn en Sittard.

Doelgroepenvervoer

Naast de basiskwalificatie is er ook nog een voortgezette opleiding voor taxichauffeurs.

Doelgroep en toelatingseisen

Deze opleiding is bestemd voor chauffeurs die zich verder willen bekwamen in het contractvervoer. De vaardigheid in het omgaan met specifieke doelgroepen staat hierbij centraal. Denk aan onder andere rolstoelvervoer, omgaan met kinderen en omgaan met ouderen.

Cursisten dienen in het bezit te zijn van een chauffeurskaart Taxi(Taxipas).

Inhoud van de cursus

 • Beroepshouding
 • Technische hulpmiddelen
 • Rituitvoering
 • Arbo aspecten, ergonomie en specifiek wet- en regelgeving
 • Rit-afhandeling

Examen

Het examen bestaat uit een praktijkgedeelte van 85 minuten. Hierbij moet daadwerkelijk een volwassen persoon aanwezig zijn die in een rolstoel plaatsneemt.