theorie opleiding voor de vrachtwagen (C)

lzv

Als je het rijbewijs voor vrachtauto wilt halen en je wilt daarna gaan werken in het Goederenvervoer, dan zul je eerst moeten slagen voor een aantal theorievakken, te weten:

 • RV1 (deel 1, combinatie-examen van Verkeer en Techniek, 50 meerkeuzevragen)
 • V2C (deel 2, Kennis Administratie Goederenvervoer, 50 meerkeuzevragen)
 • V3C (deel 3, toepassing Kennis Administratie Goederenvervoer, ook Cases genoemd, 45 vragen over 3 cases). Het V3-examen heb je nog niet nodig voor je praktijkexamen, maar wel als je geslaagd bent en Goederenvervoer gaat doen.

Wil je volledig Vakbekwaam zijn (het vroegere chauffeursdiploma), dan dien je ook nog de Praktische Toets en de Toets Besloten Terrein af te leggen. Deze hangen niet samen met het rijbewijs.

Praktische Toets

De Praktische Toets houdt in dat je theoretisch en praktisch les krijgt in het laden en lossen, criminaliteitspreventie, maatregelen bij ongevallen etc. gevolgd door een toets. De Toets Besloten Terrein bestaat uit manoeuvreren op een afgesloten terrein volgens een vastgesteld parcours. Ook deze opleiding wordt afgesloten met een toets. Deze toets wordt door ons afgenomen en steekproefgewijs gecontroleerd door het CCV.

Heb je niet de volledige Vakbekwaamheid nodig, bijvoorbeeld als je Eigen Vervoer gaat doen, of als je bij de brandweer werkt, dan hoef je V3C en de 2 toetsen niet af te leggen en kun je in plaats van V2C gaan voor R2C. Dan krijg je 10 vragen minder tijdens het examen.

Lichte vrachtauto(C1) tot 7500 kg totaalgewicht

Ga je het rijbewijs voor een lichte vrachtauto tot 7500 kg halen(C1) om later Goederenvervoer te gaan doen, dan is het traject in principe hetzelfde als voor C.
Alleen heb je bij het RV1-examen 10 vragen minder(RV1 Light). Verder is de Toets Besloten Terrein aangepast aan de afmetingen van een lichte vrachtauto en doe je het praktijkexamen met een lichte vrachtauto.

C1

Heb je het rijbewijs alleen nodig voor een camper tot 7500 kg, of bijvoorbeeld een ambulance, dan kun je het C1-rijbewijs halen. Je moet dan de volgende theorievakken halen:

 • RV1 Light (deel 1, combinatie-examen Verkeer en Techniek, 40 meerkeuzevragen);
 • R2C (deel 2, Kennis administratie, 40 meerkeuzevragen)

De opleidingen worden op vaste geplande data gegeven. Het is echter ook mogelijk om aparte cursussen in te plannen bij aanmelding van een aantal personen gelijktijdig.

De lesstof voor de vakken komt overeen, er zijn daarom geen aparte theorielessen voor de "lichte" categorie.

Zou je C1 gehaald hebben en daarna toch C moeten halen, dan hoef je alleen het theorie-examen RV1 Plus te halen(20 vragen) en het praktijkexamen C.

De theoriecursussen worden op vaste data gegeven, maar bij gelijktijdige aanmelding van meerdere personen kunnen ook cursussen ingelast worden. De lessen worden gegeven in onze theorielokalen in Susteren, maar desgewenst kan er ook op lokatie een cursus gepland worden.

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om de theoriecursussen te volgen op de vastgestelde cursusdagen, dan is het ook nog mogelijk om de lessen te volgen via e-learning met volledige begeleiding. Verder is het ook nog mogelijk om individuele lessen te volgen.

Vrijstellingen code 95 - nationaal

(Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport)
Rijdt u als chauffeur alleen in Nederland, dan hoeft u geen geldige code vakbekwaamheid te hebben als een van de onderstaande vrijstellingen op u van toepassing is. Deze vrijstellingen zijn vastgelegd in de regels en de chauffeur hoeft geen aparte aanvraag te doen om van de vrijstelling gebruik te maken. Wel moet de chauffeur bij controle kunnen aantonen dat de chauffeur aan de voorwaarde van de vrijstelling voldoet.

Binnen Nederland is een geldige code vakbekwaamheid niet nodig voor:

 • Bestuurders van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur.
 • Bestuurders van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde.
 • Bestuurders van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie of onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht. Dit is bijvoorbeeld de monteur die na reparatie een proefrit met het voertuig maakt.
 • Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties. De sneeuw- en gladheidbestrijding valt ook in deze categorie, evenals ambulancevervoer > 3500 kg.
 • Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt tijdens autorijlessen met het oog op het behalen van een rijbewijs of het in artikel 6 en artikel 8, eerste lid, van de Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders bedoelde getuigschrift. Dit onderdeel heeft onder andere betrekking op bestuurders die als leerling een voertuig besturen onder toezicht van een bevoegd instructeur gedurende de periode dat zij zijn ingeschreven bij een instelling die een opleiding verzorgt gericht op het behalen van zowel het rijbewijs als het examen basiskwalificatie;
 • Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen voor privé-doeleinden.
 • Bestuurders die per week minder dan 12 uur vervoer verrichten;
 • Bestuurders van voertuigen die materieel of uitrusting vervoeren die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft, mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.
 • Bestuurders van tenminste 21 jaar die een voertuig besturen dat binnen een straal van 50 km van de standplaats/vestigingsplaats gebruikt wordt voor:
  • het vervoer van producten van landbouwbedrijven van de teeltplaats naar de veiling;
  • het ophalen van melk op boerderijen en het terugbrengen van melkbussen of zuivelproducten voor de veevoeding naar de boerderijen;
  • het in de kleinhandel voor het ambulant uitoefenen van die kleinhandel;
  • als rijdend bureau, rijdende instructieruimte, rijdende kantine, rijdende medische dienst, rijdende tandverzorgingsdienst of rijdende tentoonstellingsruimte;
 • Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van circus- of kermismateriaal.
 • Bestuurders van voertuigen voor goederenvervoer die door landbouw-, tuinbouw, bosbouw, of visserijbedrijven worden gebruikt voor ritten binnen een straal van 50 km. van de gebruikelijke standplaats van het voertuig, met inbegrip van het grondgebied van gemeenten waarvan de kern binnen deze straal is gelegen;
 • Bestuurders van voertuigen voor het vervoer van levende dieren van de boerderijen naar de plaatselijke markten en omgekeerd, of van de markten naar de plaatselijke slachthuizen;
 • Bestuurders van voertuigen voor gebruik als winkel op plaatselijke markten, voor de verkoop aan huis, voor ambulante werkzaamheden van banken, wisselkantoren of spaarbanken, voor de eredienst, voor het uitlenen van boeken, beeld- of geluiddragers, voor culturele manifestaties of voor tentoonstellingen en speciaal voor dergelijk gebruik uitgerust.

Vrachtauto (C) ACTIE

 • theorie voor rijbewijs C
 • 25 C-lessen à 60 minuten
 • praktijkexamen C
€ 2.299,-

Vrachtauto met aanhangwagen (CE) ACTIE

 • 25 praktijklessen CE à 60 minuten
 • praktijkexamen CE
€ 2.125-