LZV

lzv

Lange Zware Voertuigen (LZV)

Sinds enige jaren zijn in Nederland de LZV's toegelaten. Deze Lange Zware Voertuigen tot 25,25 mtr. mogen niet door iedere chauffeur bestuurd worden en er mag alleen gereden worden op bepaalde wegen en terreinen. Om een LZV te mogen besturen moet je een theorie- en een praktijkexamen afleggen. Dit wordt in 1 keer afgelegd. Je hoeft dus niet eerst theorie te halen en naderhand praktijk.

Voorwaarden:

Chauffeurs die aan deze opleiding willen deelnemen moeten:

  • minimaal 5 jaar in het bezit van het CE-rijbewijs
  • de afgelopen 3 jaar mag het rijbewijs niet zijn ingevorderd of de rijbevoegdheid ontzegd

Verkeersschool Keijbeck is in het bezit van een eigen LZV-combinatie, maar je kunt de opleiding echter ook met je eigen LZV-combinatie uitvoeren, indien deze aan alle voorwaarden voldoet.

De opleiding wordt gegeven in de vorm van een snelcursus. Dat wil zeggen 1 of 2 dagen lessen met aansluitend het examen. Het is aan te bevelen om eerst een proefles te rijden.