Chauffeur LZV (lange en zware voertuigen) (Praktijktraining)

Volgens EU-richtlijnen staat het lidstaten vrij om langere voertuigcombinaties dan normaal toe te staan op hun wegennet. Het Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft na de eerdere proef besloten tot een ervaringsfase met langere en langere/zwaardere vrachtauto's. Om met deze voertuigen te mogen rijden, dient met in bezit te zijn van het certificaat Chauffeur Lange Zware Voertuigen (LZV).

Doelgroep

Chauffeurs van transportbedrijven die met lange en zware voertuigen willen rijden. Deelnemers zijn ervaren chauffeurs met vijf of meer jaren relevante werkervaring en in het bezit van een geldig rijbewijs C en E bij C.

Inhoud

Deze cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. In de cursus worden de volgende theoretische onderwerpen behandeld:

 • Verkeerswetgeving
 • Administratie en documenten
 • Routekeuze en routevoorbereiding
 • Verkeersdeelname en beroepshouding
 • Brandstof besparende rijstijl, anticiperend gedrag
 • Invloed van de lading op de voertuigbeheersing
 • Aandacht voor speciale kijk- en stuurtechniek
 • Optreden bij verkeersongevallen, calamiteiten en pechsituaties
  In de cursus worden de volgende praktische onderwerpen behandeld:

 • Controle voertuigcombinatie en lading
 • Verantwoorde en veilige rituitvoering
 • Oplossing van storingen
 • Bijzondere manoeuvres

Resultaat

Er wordt een praktische en theoretische toets afgenomen door het CCV. Bij voldoende beoordeling van de toetsen ontvangen deelnemers het certificaat Chauffeur Lange en Zware Voertuigen.

Examen

 • Een mondeling examen van 45 minuten over kennis verkeer m.b.t. de speciale LZV regelgeving en de specifieke eisen van de LZV voertuigeisen
 • Een praktijk examen van 90 minuten, waarbij gekeken wordt naar defensief en schadepreventief rijgedrag, rijstijl, toepassing van HNR Het Nieuwe Rijden, manoeuvreren